Torarica Community Fund

logo-tcf-kleur.png

De Stichting Torarica Community Fund (STCF) heeft ten doel het bestemmen van gelden ter bevordering van het toerisme in Suriname en het bieden van ondersteuning bij de ontwikkeling van specifieke sociale en educatieve projecten met een duurzaam karakter en wel in de meest ruime zin van het woord.

Het STCF hanteert algemene criteria voor de toekenning van donaties. Deze gelden voor álle donatieaanvragen. De aanvraag wordt in behandeling genomen als deze voldoet aan de volgende algemene criteria.

Algemene criteria

  • De aanvraag wordt ingediend door een nationale of internationale geregistreerde organisatie, stichting of vereniging
  • Het project komt ten goede aan het (inter) nationaal toerisme in Suriname
  • Het project valt binnen de voornoemde doelstelling van STCF
  • De organisatie die het project indient mag geen winstoogmerk hebben
  • Het project heeft een begin- en een einddatum in een projectplan

Het STCF geeft geen steun aan:

  • Het STCF geeft geen structurele steun en vult geen exploitatietekorten aan
  • Individuele aanvragers komen niet in aanmerking voor een donatie
  • Projecten met een religieuze of politieke doelstelling komen niet in aanmerking voor een donatie.
  • Aanvragen voor donaties ter ondersteuning van een fundraisingsactiviteit

Een donatie aanvragen bij het STCF kan via het online aanvraagformulier of een gedetailleerd projectplan insturen via e-mail naar communityfund@torarica.com.

Loved by our guest