Aanvraagprocedure richtlijnen

 

Ontvangstbevestiging: Na het insturen van de aanvraag ontvangt de indiener binnen een week een bevestiging.

Termijn: De behandeling van de aanvraag duurt circa vier weken.

Behandeltermijn: Een aanvraag kan het hele jaar door worden ingediend. De aanvraag moet minimaal 2 maanden vóór de start van het project ingediend worden.

Toekenning of afwijzing van de aanvraag: Na de behandeling van de aanvraag door het bestuur van het STCF, ontvangt de indiener een toewijzing of een afwijzing per brief/email.

img-9099-edit(1).jpg

Verantwoording van de donatiegelden: Binnen twee maanden na afloop van het project ontvangt het STCF een financiele verantwoording van de bestede gelden. Op basis van deze eindafrekening zal het laatste deel worden uitgekeerd, afhankelijk van de werkelijk gemaakte kosten. 

Inhoudelijke evaluatie: Het STCF ontvangt ook een inhoudelijke evaluatie binnen twee maanden na afloop van het project.

De inhoudelijke beoordeling:  De beoordeling van donatieaanvraag hangt van een aantal factoren af. Het bestuur van de STCF gaat na of de aanvraag aansluit bij de gestelde algemene criteria, de doelstelling en of het past binnen het het beschikbare budget.

Overeenkomst: Nadat de goedkeuring schriftelijk bevestigd is, wordt er een donatieovereenkomst opgesteld. In deze overeenkomst staan, naast algemene voorwaarden, specifieke voorwaarden voor de verdere afhandeling van uw donatieverzoek.

Friday Night BBQ

26 juli 2024 Bekijk alle events
Loved by our guest