HR Advisor

Your next professional career in Hospitality is at Torarica Group of Hotels. Become a valuable and innovative Team Member Qualified applicants are encouraged to apply.

De HR Advisor heeft een adviserende functie naar het management en de leidinggevende met betrekking tot het personeels- en organisatiebeleid. De HR Advisor geeft passend en effectief advies zodat de organisatie beter in staat is de door hen geformuleerde doelstellingen te behalen.

Voornaamste taken en verantwoordelijkheden:

 • Het uitvoeren van het personeelsmanagement door de managers te adviseren en te begeleiden in o.a. het werven en selecteren, inwerken, ontwikkelen, beoordelen en het beheren van verzuim van medewerkers.
 • Het bewaken van het functiebeschrijvings- en waarderingssysteem.
 • Het ontwikkelen en bewaken van meetinstrumenten zoals ziekte, verlof, uitstroompercentage
 • Het produceren van personeelsstatistieken.
 • Het bewaken van de ontslag- en pensioenprocedures.
 • Het bewaken van CAO- en wettelijke regels en de implementatie daarvan.
 • Is verantwoordelijk voor de uitvoering van mogelijke trainingstrajecten van medewerkers door hen instructies en aanwijzingen te geven, te coachen, te stimuleren en te corrigeren.
 • Biedt begeleiding en ondersteuning voor de persoonlijke en teamontwikkeling.
 • Opstellen van trainingsprogramma's.
 • Selecteren en aanwijzen van interne en externe trainers.
 • Vaststellen van trainingsmateriaal en – faciliteiten.
 • Toezien op uitvoering van het trainingsprogramma.
 • Zorgt voor een effectieve en efficiënte procesgang. Realiseert hiertoe een kwantitatieve en kwalitatieve personeelsbezetting en –inzet en lost eventuele knelpunten op door verbeteracties te ondernemen.
 • Het toezien dat de persoonsgegevens van medewerkers en gezinsleden correct worden bijgehouden en draagt zorg voor optimaal beheer van personeelsdossiers
 • Het toezien op personeelsabsenties, verloven, overtredingen en correctiemaatregelen.
 • Het bewaken van de procedures omtrent de medisch plan (gezondheidszorg);
 • Het bewaken van pensioen- en ontslagprocedures.
 • Is verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste gegevens ten behoeve van de registratie van gegevens in het personeelsinformatiesysteem.
 • Het zorgdragen voor de communicatie, en administratieve afhandelingen met de uitzendbureaus binnen de hotels.
 • Onderhoudt nauwe contacten met verschillende afdelingen binnen de organisatie voor het bereiken van afstemming en een effectieve samenwerking.
 • Monitoren van de expiratie datum van contracten voor bepaalde tijd. En contracten met andere verzekeringsmaatschappijen.
 • Het adviseren in en opstellen van plannen en budgetten.
 • Het bewaken/beheren van de budgetten en plannen evenals het controleren van de uitgaven.
 • Het ontwikkelen van verbeter acties en het uitvoeren van kostenbesparingen.
 • Het op de hoogte zijn en blijven van de huidige marktontwikkelingen en speelt adequaat hierop in.
 • Het mede ontwikkelen, beheren en bewaken van de bedrijf strategische processen.
 • Monitort de samenhang en werking van de processen, procedures en producten/diensten van de afdeling, evalueert en optimaliseert deze.
 • Het begeleiden van het HRM personeel bij de bedrijfsvoering.
 • Richt werkprocessen efficiënt binnen de afdeling in, zodanig dat er optimale afstemming is binnen de afdeling en andere afdelingen.
 • Het communiceren over en dynamisch houden van de lange en korte termijn strategieën van het bedrijf.
 • Het monitoren van het personeelsbestand en het toezicht houden op de werving, selectie en het ontslag van personeel.
 • Het zorgdragen voor adequate training en ontwikkeling van het personeel.
 • Het coachen, motiveren en beoordelen van medewerkers.
 • Het omgaan met en bewaken van klachten, suggesties en aanbevelingen van het personeel.
 • Het onderhouden van contacten met de operatie.
 • Het bewaken van en toezien op de kwaliteitsnormen binnen de geleverde diensten.
 • Is aanspreekpunt voor medewerkers en zorgt hierbij voor een goede communicatie en informatie-uitwisseling.
 • n  is (mede) verantwoordelijk voor de veiligheid van medewerkers en de arbeidshygiëne in de werklocaties en op de terreinen van de Hotel Maatschappij.
 • Is bevoegd tot het ondernemen van acties en het treffen van maatregelen welke vereist zijn voor het adequaat functioneren van de aan hem toevertrouwde diensten en doet dit in overleg met de overige leden van het directieteam en conform de bedrijfsregels.
 • Het coördineren en assisteren m.b.t. welzijnsactiviteiten t.b.v. de medewerkers.

Functievereisten:

 • HBO werk en denkniveau bij voorkeur afgerond HBO diploma in de studie richting HRM;
 • Minimaal 2 jaar werkervaring in een HR functie
 • In staat om structureel en systematisch te werken;
 • Uitstekende kennis van MS Office;
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden in woord en geschrift in zowel in Nederlands als Engels;
 • kennis van het voeren van een salarisadministratie en de salaris gerelateerde arbeidsvoorwaardenregelingen;
 • globaal inzicht in de inhoudelijke aspecten van de sociale verzekeringen en de bijbehorende procedures en regelgeving.
 • kennis van relevante ontwikkelingen in het vakgebied, relevante wet- en regelgeving en de sector;
 • kennis om te kunnen fungeren als professionele partner van directie en lijnmanagement.
 • Beschikt over een zekere mate van financieel inzicht;
 • Functioneren onder werkdruk;
 • Flexibel inzetbaar;

Competenties:

 • Besluitvaardig:
 • Betrouwbaar / Integer:
 • Initiatief nemen:
 • Netwerkgericht:
 • Overtuigingskracht:
 • Analytisch denkvermogen
 • Empathie
 • Voorbeeldfiguur
 • Uitstekende contactuele eigenschappen
 • Luisteren
 • Stressbestendig
 • Positief kritische opstelling
 • Organisatiesensitiviteit

 

 •  Klantgerichtheid: kent de interne en externe klant en kan voorzien in de behoefte van zowel de klant als het hotel. 
 • Accuratesse: is ervan verzekerd dat data accuraat is en procedures voldoen aan de hotel kwaliteitsnormen. Is gehouden aan geheimhouding van vertrouwelijke informatie over het hotel en haar personeel, aan derden die niet gerechtigd zijn kennis te dragen daarvan. 
 • Teamwork: kan goed in teamverband werken en motiveert teams om de hoogste prestatie indicatoren te behouden.
 • Continue verbetering: evalueert continue en speelt in op huidige situaties om zo- doende een efficiënt en sneller resultaat te bereiken.
 •  Creativiteit: ontwikkelt innovatieve benaderingen en creatieve oplossingen die realistische behoefte bevredigen.
 •  Sterke relaties: bevordert het vertrouwen van en de samenwerking met gasten, medewerkers en leveranciers. Ontwikkelt en behoudt persoonlijk contact met eerder genoemde groepen met als doel: wederzijdse voordelen. 
 • Communicatie: communiceert met gasten, medewerkers en leveranciers voor het bevorderen van begrip zodat zij de nodige acties kunnen ondernemen.
 • Resultaatgericht werken: bereikt hogere persoonlijke en bedrijfsprestaties om doelstellingen te optimaliseren.

Ben jij iemand of ken jij iemand die gemotiveerd en gedisciplineerd is om een nieuwe carrière uitdaging aan te gaan? Email uw sollicitatiebrief met uitgebreid CV tot uiterlijk  30 september 2021 naar: career@torarica.com

Your next professional career in Hospitality is at Torarica Group of Hotels. Become a valuable and innovative Team Member Qualified applicants are encouraged to apply.

De HR Advisor heeft een adviserende functie naar het management en de leidinggevende met betrekking tot het personeels- en organisatiebeleid. De HR Advisor geeft passend en effectief advies zodat de organisatie beter in staat is de door hen geformuleerde doelstellingen te behalen.

Voornaamste taken en verantwoordelijkheden:

 • Het uitvoeren van het personeelsmanagement door de managers te adviseren en te begeleiden in o.a. het werven en selecteren, inwerken, ontwikkelen, beoordelen en het beheren van verzuim van medewerkers.
 • Het bewaken van het functiebeschrijvings- en waarderingssysteem.
 • Het ontwikkelen en bewaken van meetinstrumenten zoals ziekte, verlof, uitstroompercentage
 • Het produceren van personeelsstatistieken.
 • Het bewaken van de ontslag- en pensioenprocedures.
 • Het bewaken van CAO- en wettelijke regels en de implementatie daarvan.
 • Is verantwoordelijk voor de uitvoering van mogelijke trainingstrajecten van medewerkers door hen instructies en aanwijzingen te geven, te coachen, te stimuleren en te corrigeren.
 • Biedt begeleiding en ondersteuning voor de persoonlijke en teamontwikkeling.
 • Opstellen van trainingsprogramma's.
 • Selecteren en aanwijzen van interne en externe trainers.
 • Vaststellen van trainingsmateriaal en – faciliteiten.
 • Toezien op uitvoering van het trainingsprogramma.
 • Zorgt voor een effectieve en efficiënte procesgang. Realiseert hiertoe een kwantitatieve en kwalitatieve personeelsbezetting en –inzet en lost eventuele knelpunten op door verbeteracties te ondernemen.
 • Het toezien dat de persoonsgegevens van medewerkers en gezinsleden correct worden bijgehouden en draagt zorg voor optimaal beheer van personeelsdossiers
 • Het toezien op personeelsabsenties, verloven, overtredingen en correctiemaatregelen.
 • Het bewaken van de procedures omtrent de medisch plan (gezondheidszorg);
 • Het bewaken van pensioen- en ontslagprocedures.
 • Is verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste gegevens ten behoeve van de registratie van gegevens in het personeelsinformatiesysteem.
 • Het zorgdragen voor de communicatie, en administratieve afhandelingen met de uitzendbureaus binnen de hotels.
 • Onderhoudt nauwe contacten met verschillende afdelingen binnen de organisatie voor het bereiken van afstemming en een effectieve samenwerking.
 • Monitoren van de expiratie datum van contracten voor bepaalde tijd. En contracten met andere verzekeringsmaatschappijen.
 • Het adviseren in en opstellen van plannen en budgetten.
 • Het bewaken/beheren van de budgetten en plannen evenals het controleren van de uitgaven.
 • Het ontwikkelen van verbeter acties en het uitvoeren van kostenbesparingen.
 • Het op de hoogte zijn en blijven van de huidige marktontwikkelingen en speelt adequaat hierop in.
 • Het mede ontwikkelen, beheren en bewaken van de bedrijf strategische processen.
 • Monitort de samenhang en werking van de processen, procedures en producten/diensten van de afdeling, evalueert en optimaliseert deze.
 • Het begeleiden van het HRM personeel bij de bedrijfsvoering.
 • Richt werkprocessen efficiënt binnen de afdeling in, zodanig dat er optimale afstemming is binnen de afdeling en andere afdelingen.
 • Het communiceren over en dynamisch houden van de lange en korte termijn strategieën van het bedrijf.
 • Het monitoren van het personeelsbestand en het toezicht houden op de werving, selectie en het ontslag van personeel.
 • Het zorgdragen voor adequate training en ontwikkeling van het personeel.
 • Het coachen, motiveren en beoordelen van medewerkers.
 • Het omgaan met en bewaken van klachten, suggesties en aanbevelingen van het personeel.
 • Het onderhouden van contacten met de operatie.
 • Het bewaken van en toezien op de kwaliteitsnormen binnen de geleverde diensten.
 • Is aanspreekpunt voor medewerkers en zorgt hierbij voor een goede communicatie en informatie-uitwisseling.
 • n  is (mede) verantwoordelijk voor de veiligheid van medewerkers en de arbeidshygiëne in de werklocaties en op de terreinen van de Hotel Maatschappij.
 • Is bevoegd tot het ondernemen van acties en het treffen van maatregelen welke vereist zijn voor het adequaat functioneren van de aan hem toevertrouwde diensten en doet dit in overleg met de overige leden van het directieteam en conform de bedrijfsregels.
 • Het coördineren en assisteren m.b.t. welzijnsactiviteiten t.b.v. de medewerkers.

Functievereisten:

 • HBO werk en denkniveau bij voorkeur afgerond HBO diploma in de studie richting HRM;
 • Minimaal 2 jaar werkervaring in een HR functie
 • In staat om structureel en systematisch te werken;
 • Uitstekende kennis van MS Office;
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden in woord en geschrift in zowel in Nederlands als Engels;
 • kennis van het voeren van een salarisadministratie en de salaris gerelateerde arbeidsvoorwaardenregelingen;
 • globaal inzicht in de inhoudelijke aspecten van de sociale verzekeringen en de bijbehorende procedures en regelgeving.
 • kennis van relevante ontwikkelingen in het vakgebied, relevante wet- en regelgeving en de sector;
 • kennis om te kunnen fungeren als professionele partner van directie en lijnmanagement.
 • Beschikt over een zekere mate van financieel inzicht;
 • Functioneren onder werkdruk;
 • Flexibel inzetbaar;

Competenties:

 • Besluitvaardig:
 • Betrouwbaar / Integer:
 • Initiatief nemen:
 • Netwerkgericht:
 • Overtuigingskracht:
 • Analytisch denkvermogen
 • Empathie
 • Voorbeeldfiguur
 • Uitstekende contactuele eigenschappen
 • Luisteren
 • Stressbestendig
 • Positief kritische opstelling
 • Organisatiesensitiviteit

 

 •  Klantgerichtheid: kent de interne en externe klant en kan voorzien in de behoefte van zowel de klant als het hotel. 
 • Accuratesse: is ervan verzekerd dat data accuraat is en procedures voldoen aan de hotel kwaliteitsnormen. Is gehouden aan geheimhouding van vertrouwelijke informatie over het hotel en haar personeel, aan derden die niet gerechtigd zijn kennis te dragen daarvan. 
 • Teamwork: kan goed in teamverband werken en motiveert teams om de hoogste prestatie indicatoren te behouden.
 • Continue verbetering: evalueert continue en speelt in op huidige situaties om zo- doende een efficiënt en sneller resultaat te bereiken.
 •  Creativiteit: ontwikkelt innovatieve benaderingen en creatieve oplossingen die realistische behoefte bevredigen.
 •  Sterke relaties: bevordert het vertrouwen van en de samenwerking met gasten, medewerkers en leveranciers. Ontwikkelt en behoudt persoonlijk contact met eerder genoemde groepen met als doel: wederzijdse voordelen. 
 • Communicatie: communiceert met gasten, medewerkers en leveranciers voor het bevorderen van begrip zodat zij de nodige acties kunnen ondernemen.
 • Resultaatgericht werken: bereikt hogere persoonlijke en bedrijfsprestaties om doelstellingen te optimaliseren.

Ben jij iemand of ken jij iemand die gemotiveerd en gedisciplineerd is om een nieuwe carrière uitdaging aan te gaan? Email uw sollicitatiebrief met uitgebreid CV tot uiterlijk  30 september 2021 naar: career@torarica.com

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.


Loved by our guest